Πολιτική Απορρήτου

Κατά την επίσκεψή στον ιστότοπο και στις σελίδες www.skinitfashion.gr, είναι πιθανό να ζητηθεί η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων (λ.χ. όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) προκειμένου όπως μπορέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος για παραγγείλει προϊόντα, αλλά και για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μεταξύ υμών.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με τη μέγιστη ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος/πελάτης είναι εγγεγραμμένος σε οποιαδήποτε υπηρεσία μας. Οι πληροφορίες αυτές διαγράφονται μετά τη λήξη της εμπορικής σχέσης. Προς επίρρωση των ανωτέρων να υπογραμμίσουμε τα κάτωθι:
.-Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται με απόλυτη ασφάλεια.
-H εταιρία μας λειτουργεί με σεβασμό στις απορρέουσες για αυτήν υποχρεώσεις από την Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
-Για τον χειρισμό οιουδήποτε αιτήματος, ενδέχεται να ζητηθεί επιβεβαίωση της ταυτότητας του εκάστοτε ενδιαφερομένου.
-Τα καταχωρηθέντα προσωπικά δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου), ενώ οι εργαζόμενοι της εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα απαγορεύεται να τα χρησιμοποιήσουν για λόγους που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι.